La imatge corporativa defineix visualment la institució i en transmet el caràcter, l’essència i els valors fonamentals.

simbolo-tienes-dudas

Dubtes sobre l’aplicació de la imatge corporativa?